Up

Uniwersyteckie Stowarzyszenie
Na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego z 28 czerwca 2018 roku i zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 marca 2019 roku Stowarzyszenie jest w stanie likwidacji i może używać nazwy: Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego w Likwidacji.

Uniwersyteckie Stowarzyszenie 28 grudnia 2004 roku otrzymało status organizacji pożytku publicznego.Dane:

Uniwersyteckie Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000150599
NIP: 754-27-40-346     REGON: 532382550
Data rejestracji 05.02.2003 r

Adres:
Opole, Plac Kopernika 11
tel. 077/ 54-15-903 fax 077/ 54-15-900

Nr konta bankowego:
Bank Pekao S.A., I Oddział w Opolu, ul. Osmańczyka 15
65 1240 1633 1111 0000 2652 4362

©copyright 2015 zabytki.uni.opole.pl